Anmeldelser

Folkeskolen.dk

Bøger skal hjælpe børn i en krænkelsestid.

af JANUS NEUMANN på folkeskole.dk

Den generation af børn, vi underviser lige nu, vokser i en tid, hvor de oplever at voksne omkring dem føler sig krænket af ord, adfærd, holdninger og billeder. Vi skal styrke vores børn til stillingtagen i en ureflekteret krænkelseskultur, hvor fordybelse og kritisk tænkning har trange kår.

Kan du huske Magiske Mads fra 1980’erne? Magiske Mads var hovedpersonen i Gunnar Willes bøger, hvor drengen med magiske kræfter roede sig ud i forskellige skøre fortællinger. De var skæve, de var pjattede og Mads var barn af sin tid. En tid, hvor man talte anderledes, end vi gør i dag. Genudgivelsen af Magiske Mads har allerede tiltrukket sig en vis medieopmærksomhed. En opmærksomhed som børnelitteraturen i øvrigt sjælden udsættes for, hvilket mediefremstillingerne da også bærer sørgeligt præg af.

Dette indlæg kræver din tid og din fordybelse, så sæt dig godt til rette og læs med.

En dårlig vane har fundet rodfæste .
Nu er det jo nærmest blevet en beklagelig vane at ændre sproget i genudgivelsen af børnebøger. Sjovt nok ikke i voksenbøger til trods for, at det er de voksne, der krænkes af sproget. Til trods for, at bøgerne er skrevet i tidligere tider, hvor sproget var anderledes og særligt til trods for, at rettelserne ofte sker med et snæversynet fokus på enkelte ord uden hensyntagen til værkets helhed, udgivelsesår, persongalleri eller den kontekst ordet måtte optræde i.

Således bliver Gunnar Willes Magiske Mads- bøger kritiseret for at indeholde ordene ”negerbolle” og ”kinesersnot”. Det må man bare ikke sige. Det kan krænke andre. Nu forholder det sig sådan, at ordet ”negerbolle” bruges af skurken Tynde Timme, der konstant er efter dem, der er mindre end ham selv, og tilmed driller en pige med hendes hudfarve. Hvilket er forkert, og det var det også i 1981. Derfor er det netop Tynde Timme, den primitive, ubegavede bølle, der siger disse ting. Forfatteren lader Magiske Mads og de andre børn tage afstand fra Timme, fordi han er, som han er og bruger nedsættende ord om andre. Gunnar Wille skriver ydermere i bogens nye forord, at læseren vil møde ordet, ”negerbolle”, og at det både dengang og i dag er forkert at sige, men at det er med til at understrege Timmes skurkerolle. At remsen, ”Dyt, båt, kinesersnot” også skulle være anstødelig, omtales ikke. Gunnar Wille havde nok ikke fantasi til at forudse, at den skulle udgøre et sprogligt problem, og i givet fald forstår jeg ham godt.

Forordet er åbenbart bare ikke nok. Det er bemærkelsesværdigt, så lidt børnelitteraturen omtales i vores medier generelt, med mindre man finder en bestemt bog eller figur anstødelig.

Børn er ikke idioter.
Der er flere facetter, der bør fremhæves i denne sammenhæng:
For det første er børn ikke idioter. De kan sagtens forholde sig kritisk til det, de læser, og har man bare et overfladisk indblik i det børnelitterære landskab, vil man vide, at vi med ord som ”negerbolle” og ”kinesersnot” så absolut befinder os i småtingsafdelingen, og set i det perspektiv virker nedslag på enkelte ord så meget desto mere tilfældige og demonstrerer netop en pinlig mangel på fordybelse.

Hvad bliver det næste? At vi skal genoverveje, om ikke Ole Lund Kirkegaards ”Hojda fra Pjort” fra 1970 bør tages af hylderne, fordi bogen giver et billede af, at folk fra Mellemøsten flyver rundt på tæpper? Det gør de jo slet ikke. Eller måske Orla Frøsnapper fra samme forfatterskab, fordi bøllen Orla hejser bogen jeg- fortæller op i en mølle? Tænk, hvis børn gik ud og gjorde det samme? Vi har oveni købet opkaldt en efterhånden velrenommeret børnebogspris, Orlaprisen, efter en bølle, der ryger, hejser små børn op i møller og prikker dem i øjnene. At tænke sig, at det skulle nå dertil(!)

Vi snubler i sproget
Lad mig for det andet understrege, at jeg ikke mener, at man bør krænke for krænkelsens skyld. Jeg plæderer ikke for hovedløs anvendelse af diverse nedsættende gloser om andre mennesker, bare fordi det er muligt. Jeg mener blot, at det er nødvendigt at have nogle væsentlige aspekter for øje, når man arbejder med- og læser litteratur.

For det tredje må man gøre op med et forældet syn på børnelitteraturen, der handler om, at den skal være klinisk renset for grimhed og kun må vise den pæne, regelrette barndom, hvor alle har det godt. Det er for længst for sent. Børnelitteraturen har i flere årtier bevæget sig udenfor idylliseringens trygge rammer. Det findes ikke noget faldunderlag til bøger, og derfor kan man fra tid til anden slå sig på dem. Den problematik er gammelkendt, og selv urørlige Astrid Lindgren kæmpede med voksnes meninger om, hvad man kunne skrive for børn. ”Brødrene Løvehjerte” udløste en ophedet debat om børnelitteraturens indhold i 1970’erne, og en lang række andre værker har ligeledes rejst spørgsmålet om, hvad man kan skrive for børn. Derfor min undren over, at enkelte ord kan vække nævneværdig opsigt.

For det fjerde glemmer man en grundpræmis for skønlitteraturen: Det er netop fiktionens hensigt at distancere sig fra virkeligheden. Det er jo derfor, det er fiktion. Fiktionen har ikke til hensigt at gengive virkeligheden, hvilket man meget hurtigt finder ud af, når man læser Magiske Mads. Mads har magiske kræfter, så allerede her har vi et mindre virkelighedsproblem.

Bøgerne i skolen og i læsekrogen.
Herved er vi tilbage til vores opgave som lærere, når vi underviser i litteratur og vores forælderrolle i forhold til vores egne børn, når de læser derhjemme eller vi læser højt for dem.

Det handler helt basalt om, at bøgerne kan lære børn om sprog. Vi ved, at børns ordforråd øges ved regelmæssig læsning. Vi ved, at læsning styrker børns sproglige opmærksomhed, og det er her, vi skal slå ned, når vi arbejder med litteratur. Det er samtidig her, vi kan se på, i hvilken kontekst sproget fungerer, og i hvilken kontekst ordene optræder. Vi er nødt til at få børn til at forstå, at sprog er i udvikling, og at man i stedet for at blive øjeblikkeligt fortørnet, kan træde et skridt tilbage og undersøge sagen nærmere. Er det tekstens intension at krænke eller har dens sprog en særlig funktion? Jeg er overbevist om, at man hurtigt vil opdage, at det sidste gør sig gældende.

”Man binder os på mund og hånd” skrev Poul Henningsen i 1940, og selv om både tid og kontekst var en ganske anden for PH, så skal vi passe på, at vi ikke lægger snærende bånd på vores sprog og vores forfattere. Det er i litteraturen, at vi kan spejle os selv. Det er her vi møder andre verdener og bevidstheder, og vores børn skal lære sproget at kende gennem litteratur og dialog. Derved lærer vi dem at tage stilling, tænke kritisk og argumentere. Jeg er overbevist om, at man med sindsro kan overlade vores poder til Magiske Mads, Hodja fra Pjort, Orla Frøsnapper, Brødrene Løvehjerte og alle de andre skønne børnekarakterer, som vi andre er vokset op med, og jeg vil våge den påstand, at vi er blevet ganske anstændige mennesker alligevel. 

 

Bogbotten

Magiske Mads opsamling nr.1

Magiske Mads
Udgivet den 23-10-2020 af Janus Neumann
Forfatter: Gunnar Wille
Illustrator: Gunnar Wille
Sidetal: 264
Forlag: Jensen & Dalgaard / Serie: Magiske Mads
Udgivelsesår: 2020
Set til kr.: 278
Målgruppe: 7+

Vi, der er vokset op i 1980’erne, kan i dag se tilbage på et vildt årti. 80’erne var storhedstid for dansk popmusik – musik, der stadig kan fylde gulvet til enhver nutidig forældrefest – og desuden var årtiet rigt på filmklassikere og vært for et børnebogsmarked, der var præget af divergens, efter at 70’ernes socialrealisme var på retur, og der igen var plads til løjer, farver og striber.

Selv om Magiske Mads trådte ind på denne glorværdige scene i 1978, var det 80’erne, som han og forfatterGunnar Wille for alvor slog igennem i. Nu sidder vi her 40 år efter i vores hyperkomplekse, digitale tidsalder og kan atter glæde os over, at de tre første historier om Magiske Mads er tilbage i en ny og forrygende samlet genudgivelse. Til foråret kommer endnu en bog med to gamle historier samt en helt ny historie om Magiske Mads som voksen. Indtil da har vi heldigvis vinteren foran os med tid til læsning, og her skal både børn og voksne med gakket humor læse den nye Magiske Mads.

Bogen er præcis så gakket, som jeg husker den fra skolebiblioteket i Vanløse, hvor min dansklærer af uransagelige årsager efter et stykke tid fortalte mig, at nu måtte jeg ikke læse Magiske Mads længere. Nu skulle jeg læse noget andet. Jeg forstod det ikke dengang, og det gør jeg egentlig heller ikke nu. Børns faldende læselyst taget i betragtning, så skal der bare læses, læses og gerne læses igen.

Betyder disse fra min barndom så uudslettelige minder så, at jeg er tilnærmelsesvist forudindtaget om Magiske Mads? Ja da! På alle måder. Jeg er ellevild med Wille og kan huske Familien Fab, hans oplæsninger af Magiske Mads i et kæmpe puderum, der stadig kan findes på nettet, og ikke mindst den universelle hersker over farver og striber; Skrumpen fra Det Ydre Rum.

Den nye udgave af Magiske Mads er rigt illustreret med Gunnar Willes egne tegninger, der har en særegen tegneseriestreg, men lægger sig i slipstrømmen fra Ole Lund Kirkegaard. Dog er der mere dynamik og tempo hos Wille, og så er bogen smækfyldt med lydord, der blander sig med brødteksten og giver liv til illustrationerne, der tro mod originalerne er holdt i sort/hvid.

Der er ingen tvivl om, at man skal være klar på den skæve, direkte humor i bogen. Man skal være klar på ironien og på scener, der ikke nødvendigvis fører plottet nogen steder hen, men bare er med, fordi de er bindegale. Og sådan skal det være.

Magiske Mads skal præsenteres for de ældste indskolingsbørn og mellemtrinsrødderne og egner sig godt til oplæsning. Særligt hvis man tør råbe med og lave meget høje, pludselige lyde.

bogbotten.dk

Anmelder: Janus Neumann

Janus er uddannet lærer og Cand. Pæd, i didaktik m.s.h.p. dansk med speciale i børne- og ungdomslitteratur. Janus har arbejdet på Skovshoved Skole i Gentofte siden 2002 og har i forlængelse af sin kandidatuddannelse holdt flere foredrag om børnelitteratur. Janus har en særlig interesse for den børnelitterære historie, den ironiske børnelitteratur og billedbøger.

Gunnar Wille har skrevet et nyt forord, der forklarer lidt om Magiske Mads og den tid, bogen blev skrevet i, herunder det sprog, læseren vil møde i bogen. Sproget kan til tider virke underligt for den nutidige barnelæser, og en del voksne har allerede – inden de overhovedet har læst bogen – udtrykt deres mening om det op til genudgivelsen. Det med at sætte sig ind i tingene, før man føler sig krænket, giver de åbenbart ikke meget for. Det må da være nok bare at synes noget. Det kan du læse mere om i linket nedenfor.

Hvis du gerne vil opleve det nyeste værk fra Gunnar Wille, så besøg Valby Bibliotek på Skolegade. Her står nemlig et spritnyt, fuldt gavlmaleri af Gunnar Wille og grafittimalerne Peter Andersen og Martin Frandsen. Så bliver det ikke mere 80’er-agtigt, og der er dømt kodylt mange farver og striber.

Artikel på folkeskolen.dk: “Bøger skal hjælpe børn i en krænkelsestid”

Bogbotten

Magiske Mads opsamling nr.2

Mere Magiske Mads
Forfatter: Gunnar Wille
Illustrator: Gunnar Wille
Udgivelsesår: 2021
Pris: 278
Målgruppe:7+
Sidetal: 292
ISBN: 9788771517309

Kan man vække en gammel, elsket børnekarakter til live igen ved at gøre ham voksen i et samfund, der ligger langt fra det 80’er-Danmark, som han voksede op i? Er det stadig relevant at kunne trylle? Og når man nu endelig vitterlig kan trylle, hvorfor holder man så op med det, bare fordi man bliver stor?

Alt det får vi svar på i Mere Magiske Mads af Gunnar Wille, og det går heldigvis ikke stille for sig. Det er jo Magiske Mads, vi taler om, og han er ikke kedelig, selvom han er lige ved at blive indhentet af det der voksenliv og alle dets voksne forpligtelser. Heldigvis har han fået en meget opfindsom og foretagsom datter, der kan vække magien til live igen.

Inden vi møder Magiske Mads som voksen, skal vi dog først læse to af de originale historier om Magiske Mads. I 2020 blev de første Magiske-Mads-historier genudgivet (og anmeldt her på Bogbotten (https://bogbotten.dk/boganmeldelse/magiske-mads/)), og den nye, Mere Magiske Mads, byder på endnu to genudgivelser. Ligesom i 2020 har Gunnar Wille skrevet et kort forord, hvor han gør opmærksom på, at de to første historier, Magiske Mads og den store eftersøgning og Magiske Mads på sommerferie, er skrevet i henholdsvis 1982 og 1983. Dengang var tiden anderledes, og der var ikke noget internet. Alene denne oplysning kan formentlig henstille Magiske Mads til et sted i jægerstenalderen i mange børns bevidsthed. Mads’ barndom i et forstadsrækkehus afslører dog noget andet.

De gamle historier er ikke overraskende fulde af ballade og magi, og særlig skarp i min erindring står tv-udgaven af Magiske Mads og den store eftersøgning, hvor Mads’ far trylles ind i en tegning, der efterfølgende blæser væk. Det er også i denne historie, at Mads hjælper nogle ethjulede kugler med at trylle en grufuld trold væk. Ja, det er gudskelov bimlende, larmende åndssvagt.

Den nye historie med den lidt underspillede titel Magiske Mads og datter bringer Magiske Mads frem til nutiden, og her afsløres det, at han holdt op med at trylle som tolvårig, fordi han syntes, det var barnligt, og han hellere ville spille computerspil med blod og afhuggede hoveder. Tja, det er vel den vej, det går. Sært som magien har det med at forsvinde sammen med barndommen. Se, her kunne der godt gå dansklærertolkning i den, hvorved man kunne konkludere, at alt trylleriet i virkeligheden aldrig fandt sted, men blot opstod i Mads’ barnlige, livlige fantasi. Lidt som når Lewis Carrols Alice vågner op og finder ud af, at Eventyrlandet med dronning, filurkat og hattemager bare var en drøm. Måske. Sådan er det ikke her. Mads kan trylle. Han skal bare lige mindes om det. Det mest overraskende aspekt er imidlertid, at hverken Mads’ datter, Sofia, eller hans kone, Anna Charlotta, nogensinde har kendt til Mads’ magiske evner. Da Sofia beslutter sig for at være opfinder og opfinder en maskine til koprutter, skal hun dog bruge en ko oppe i lejligheden, og så er der igen brug for magi, galskab og bunker af lydord. Præcis som vi kender Gunnar Wille.

I øjeblikket kan man på Facebook finde videoer, hvor Gunnar Wille fortæller om, hvordan Magiske Mads blev til, og hvordan han indspillede historierne først som radiospil og senere som tegnefilm. Reminiscenser fra en tid, hvor kulturen for børn på mange måder var mere enkel end i dag. Spørgsmålet er så, hvor vi kan placere Magiske Mads i dag? Er der plads til ham i vor tids børnelitteratur? Det vil jeg afgjort mene, at der er.

Børn i dag kender Wimpy Kid og Kitty’s Dagbog, der rent formmæssigt kan minde lidt om Magiske Mads, og vi har desuden også folk herhjemme, der tør skrive gakket for børn. Det kunne være Kim Fupz Aakesson eller for den sags skyld Jacob Riising. Det, synes jeg, er godt og befriende.

Børnelitteratur i dag kan være alvorlig. Alene det faktum, at vi har klimalitteratur for børn eller hyldekilometer af bøger om børn, der har det svært, understreger, at der i store dele af børnelitteraturen findes en alvorstung virkelighed, der presser sig på. Gunnar Wille udfylder for mig at se en niche, der er opstået i skyggen af denne alvor, nemlig nonsensfortællingen, der trods sine gak og løjer sagtens kan rumme flige af alvor. I Magiske Mads og den røde bus møder vi fx racismen hos Tynde Timme og Taxa Ole, og i den nye historie, Magiske Mads og datter, arbejder Sofia på, hvordan man kan anvende koprutter klimavenligt.

Først og fremmest er der dog knald på i Gunnar Willes fortællinger, fordi det er sjovt. Gunnar Willes begejstring for Magiske Mads kan mærkes på siderne, og det smitter læseren og minder os om, at gak og gøgl faktisk kan udgøre en glimrende pause fra hverdagens hårdtpumpede tempo. Også selvom sociale medier har sneget sig ind hos Magiske Mads. Faktisk har Gunnar Wille opfundet sit helt eget sociale medie i Mads-universet, og der ligger en herlig ironisk distance i beskrivelsen af, hvordan folk farer kugleforvirrede rundt i en kæmpe flok for at få et glimt af det sidste nye fra de sociale medier. Virker det genkendeligt?

Lektørudtalelsen

Lektør udtalelsen om Mere Magiske Mads

 

Vurdering

Sjove og gakkede fortællinger om Magiske Mads og hans familie, som stadig kan underholde. De to tidligere udgivelser holder bestemt stadig, og den nye historie ligger fint i tråd med dem. Den nye historie er blevet opdateret med mobiltelefoner, sociale medier og klimaproblemer. Illustreret med sort/hvide tegninger som de tidligere bøger. De fungerer godt og kan minde om eksempelvis serien om ”Kaptajn Underhyler”.

Anbefales anskaffet

Helle Laursen